Tietosuojaseloste

Tämä seloste kattaa https://jouluennakko.kalaherkut.fi/ osoitteessa toimivan ennakkotilausjärjestelmän.

Joulukalojen ennakkotilauslomakkeella kerättävät tiedot syötetään vahvasti suojattuun tietokantaan josta ne on Kalaherkut Nygren Oy työntekijöiden ja yhteistyökumppanien käytettävissä tilauksen käsittelyä ja toimitusta varten.

Sivustomme on kaikille avoin, eikä verkkosivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Keräämme tietoja edellä mainitun ennakkotilauslomakkeen avulla.

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan tilauksen valmistelun, toimituksen ja muun käsittelyn mahdollistamiseksi. Käsittelyperuste on sopimuksen eli tilauksen täytäntöönpano

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Asiakkailta kerätty tieto

Asiakkailta kerätään tarvittavat tiedot tilauksen käsittelyä ja toimitusta varten. Ennakkotilauslomakkeella tietoja antava ja pääasiallinen tietolähde on tilauksen tekijä eli asiakas itse, joka antaa tiedot tilausta tehdessään.

Ennakkotilauslomakkeen täyttäjältä kerätään seuraavat tiedot: Tunnistautumistiedot, yhteystiedot ja toimitustiedot. Tietoja käytetään tilauksen käsittelyä ja toimitusta varten.

Kenellä on pääsy henkilötietoihini?

Tietosi näkevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittelyn tarkoituksen toteuttaminen kuuluu. Henkilötietoja käsittelevät toimittajamme, jotka suorittavat sopimuksen perusteella tehtäviä Kalaherkut Nygren Oy:n lukuun. Toimittajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin ja heidän tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet.

Mitä oikeuksia minulla on henkilötietoihini liittyen?

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Voit olla antamatta henkilötietoja niissä tilanteissa, joissa keräämme henkilötiedot suoraan sinulta. Huomaathan, että tilauksen tekeminen ei tällöin ole mahdollista. Voit pyytää selvityksen, mitä henkilötietoja sinusta löytyy ja tutustua niihin. Voit pyytää kopion tiedoistasi sekä pyytää selvityksen, miten tietojasi käsitellään. Voit tietyissä tilanteissa pyytää, että tietosi poistetaan kokonaan palveluistamme. Sinulla voi olla oikeus perustellusta syystä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Poistamme tiedot kohtuullisessa ajassa ja edellyttäen että ei ole mitään laillista perustetta säilyttää tietojasi. Voit pyytää, että virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi korjataan.

Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa kerrottujen käyttötarkoituksen täyttymiseen. Mikäli laissa asetettujen velvoitteiden osalta on tarpeellista, voimme säilyttää tietoja kauemmin. Kirjanpito ja kuluttajakauppaa koskevien vasteiden hoitaminen voi edellyttää, että tietoja säilytetään kauemmin. Tilauksiin liittyvät yhteystiedot anonymisoidaan 60 päivän kuluttua tilauksen valmistumisesta, ellei aiemmin mainittujen velvollisuuksien ja vasteiden hoitaminen toisin edellytä.

Evästekäytännöt

Sivustomme käyttää ainoastaan palvelun käytölle välttämättömiä evästeitä.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Pvm: 15.11.2020